Bibliotheek

  • kies een bibliotheek

Infowijzer: Omgaan met stervenden

Voor mensen die als vriend of familielid te maken krijgen met iemand die stervende is. Ook voor mensen die zich op de dood willen voorbereiden.

Laatst bijgewerkt op 29/07/15.

Sterven en stervensbegeleiding

Hoe wordt tegenwoordig over het sterven gedacht? Hoe verloopt het proces van afscheid nemen van het leven? Wat zijn de keuzemogelijkheden bij het naderend einde? Hoe kan je mensen bijstaan in hun laatste fase? Hoe communiceer je met stervenden?
Deze lijst bevat bronnen vanuit verschillende invalshoeken: filosofisch, religieus, juridisch, getuigenissen...

Palliatieve zorg - praktisch

Wat is palliatieve zorg? Wat is mantelzorg? Wat zijn de mogelijkheden om een chronisch zieke te verzorgen of laten verzorgen?

Euthanasie

In welke gevallen is euthanasie wettelijk toegelaten? Op welke manier kan euthanasie verlopen? Hoe kan men voor zichzelf euthanasie vragen?
De lijst omvat praktische informatie, beschouwingen en getuigenissen.

Cursussen, lezingen

Waar vind ik een lezing of cursus rond palliatieve zorgen of stervensbegeleiding?